Ferry to the Maya ruins Xunantunich
 
Ferry to the Maya ruins Xunantunich